CROSSING OF THE RHINE: A.D. 406

PURPOSE OF THE GAME

Crossing of the Rhine: A.D. 406 is a historical event. We provide the opportunity to experience how the tribes fleeing from the Mongol persecution to the West have started the Migration Period in history, with a narrative. We aim to reach a wide audience by targeting every age group.

We try to reinforce our story-driving by narrating our game, therefore, the events are not reflected as they are.

It is one of the most important goals for the people who play the game to love story-driven games. Since the story described in the game is shaped and changed according to the decisions of the person, the person who plays can put himself into the place of the characters in the game, and access the illusion of influencing the history himself. We have made this illusion more effective by adding many endings in the game.

 To summarize, we want to make a historical event that almost everyone knows, to wonder how the person who plays would be shaped by his own decisions, what would have happened if not so, and to move forward in the story weave. We have completed our game for these purposes.


Crossing of the Rhine: A.D. 406, tarihi bir olayı konu almaktadır. Tarihte, Moğol zulmünden Batı’ya doğru kaçan kabilelerin, Kavimler Göçü’nü nasıl başlattığını, hikayeleştirilmiş bir anlatımla deneyimleme imkanı sağlıyoruz. Her yaş grubunu hedef alarak geniş bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz.

Oyunumuzu hikayeleştirerek anlatımı güçlendirmeye çalışıyoruz, bu sebepten dolayı olaylar birebir yaşandığı gibi yansıtılmamaktadır.

Oyunu oynayan kişilere, hikayeli oyunları sevdirmek en önemli amaçlarımızdan. Oyun içinde anlatılan hikaye, kişinin verdiği kararlara göre şekillendiği ve değiştiği için, oynayan kişi kendini oyundaki karakterlerin yerine koyabilir, tarihe kendisi etki ediyormuş illüzyonuna erişebilir. Bu illüzyonu oyundaki bir çok sonla pekiştirerek daha yüksek etkili bir hale getirdik.

 Özetlemek gerekirse, neredeyse herkesin hakim olduğu tarihi bir olayı, oynayan kişinin kendi vereceği kararlarla şekillendirerek, böyle olmasaydı nasıl olurdu fikrini merak etmesini sağlamak ve hikaye örgüsü içinde ilerlemesini istiyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda oyunumuzu tamamladık.

 

SCENARIO OF THE GAME

In A.D. 406, the Hun State escaped from the Mongol persecution in Asia and began to squeeze the tribes living in the borders of Europe between the Roman Empire and its borders. The tribes who cannot resist the pressure of the Hun State move to the Roman border. As they know they cannot defeat Rome alone, all the peoples unite and begin to attack the border villages of Rome.

In order for the Roman Emperor to be aware of the possible war, St. Jerome sets out to send the military report to the Roman Emperor. After the mysterious events on his way to Palatine Hill and upon entering the Emperor’s place, St. Jerome gave the military report to the Emperor. The Emperor does not take this war seriously after reading the report. In the meantime, the tribal leader who speaks with his medium determines the strategy of war.


M.S. 406 yılında Asya’daki Moğol zulmünden kaçan Hun Devleti, Avrupa sınırlarında yaşayan kavimleri, Roma İmparatorluğu ile kendi sınırları arasında sıkıştırmaya başlamıştır. Hun Devleti’nin baskılarına dayanamayan kavimler, Roma sınırına doğru hareket eder. Tek başlarına Roma’yı yenemeyeceklerini bildiklerinden tüm kavimler birleşir ve Roma sınır köylerine saldırmaya başlarlar.

Olası savaş durumundan Roma İmparatoru’nun haberi olması için Aziz Jerome, Roma İmparatoru’na haber götürmek için yola çıkar. Yolda başına gelen esrarengiz olayları atlatıp Palatine Hill’e girdikten sonra İmparator’un huzuruna çıkan Aziz Jerome, getirdiği askeri raporu İmparator’a verir. İmparator, raporu okuduktan sonra bu savaşı ciddiye almaz. Bu sırada medyumu ile konuşan kabile lideri savaş stratejisini belirlemektedir.

 

GAMEPLAY MECHANICS

Crossing of the Rhine: A.D. 406 is a turn-based role-playing game developed with Python-based engine Ren’Py.

A.D. 406 places the choices made by the players at the center of the game design. Our game, which is shaped around these choices, takes the game back through all the players playing the game and returns them back to the players as new content. In this way, we wanted to ensure that each player who played the game had a different experience.

Each game has a game mechanics that defines itself. We manage a tribe in our game. The user has to think about every decision he makes. In the background, the process of the game will prevent the user from taking a single roll and pushing them to think.


Crossing of the Rhine: A.D. 406, tarihi bir olayı konu alan, Python ile geliştirilmiş, sıra tabanlı bir rol yapma oyunudur.

A.D. 406, oyuncuların yaptığı seçimleri, oyun tasarımının merkezine almaktadır. Karar verilen bu seçimlerin çevresinde şekillenen bir çalışma mantığı taşıyan oyunumuz, oyunu oynayan tüm kullanıcılardan, oyun boyunca geri dönüş bilgisi almakta ve bu geri dönüşleri oyunun ilerleyişi boyunca işlenip, oyunculara yeni bir içerik olarak geri sunmaktadır. Bu sayede oyunu oynamış olan her oyuncunun farklı bir deneyim yaşamasını sağlamak istedik.

Her oyun kendini tanımlayan bir oynanış mekaniğine sahiptir.  Oyunumuz içinde bir kabileyi yönetmekteyiz . Kullanıcı verdiği her karar için düşünmek zorundadır. Oyunun arka planda işleyen işlemleri kullanıcıyı tek düze ilerlemekten alıkoyarak düşünmeye itecektir.